Pieter De Kimpe

Begeleiding en therapie voor kinderen, jongeren met psychiatrische problemen en/of een ontwikkelingsstoornis met hun ouders en gezinnen.

Ontmoet Pieter

Pieter De Kimpe is een erkend kinder- en jeugdpsychiater. Na zijn studies geneeskunde bouwde hij expertise op in volgende domeinen: Ontwikkelingsstoornissen, complexe diagnostiek, gedragsstoornissen, langdurige psychiatrische zorgen en mentale beperkingen. 

Nadien volgde hij nog meerdere intensieve opleidingen zoals onder andere: 

Algemene kinder- en jeugdpsychiatrie

Voor kinderen en jongeren met kinderpsychiatrische problematiek. Hier werkt Pieter voornamelijk rond angststoornissen, depressie en diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen (ADHD, Autisme, …)

Genderproblemen

Pieter heeft ruime expertise opgebouwd in het werken met jongeren die worstelen met hun genderidentiteit. Hij begeleidt hen in hun proces naar  het aanvaarden van hun unieke identiteit met oog voor eventuele onderliggende of bijkomende psychiatrische problematiek.

Mentale beperking

Kinderen met een mentale beperking optimaal begeleiden is een hele uitdaging voor ouders, opvoeders en onderwijzend personeel. Pieter probeert vanuit zijn deskundigheid en expertise hen daar zo optimaal mogelijk in te ondersteunen, met advies en eventueel medicatie indien nodig. 

Voor wie?

Momenteel werkt Pieter met kinderen en jongeren met kinderpsychiatrische problematiek na verwijzing en voorafgaande contactname door psycholoog of huisarts. Aanmelding voor genderproblematiek gebeurt via het gendernetwerk Antwerpen

Rechtstreekse aanmelding zonder verwijzing is spijtig genoeg niet mogelijk

Onze werkwijze

Aanmelding

De aanmelding gebeurt via de samenwerkende praktijken en netwerken. Zij kunnen een afspraak inboeken in Pieter's agenda. Rechtstreeks zelf een afspraak inboeken is helaas noch telefonisch, noch electronisch mogelijk.

Intake

De problemen van je kind worden uitgebreid in kaart gebracht. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de achtergrond en ontwikkeling van je kind (ontwikkelingsanamnese). Pieter luister naar je verwachtingen van het onderzoek en geeft informatie over het precieze verloop.

Onderzoek en diagnostiek

In samenwerking met praktijken Kriekelaar in Kontich en Kinderplaneet in Aartselaar, Reet en Duffel. Dit wordt besproken op regelmatige basis tijdens multidisciplinaire vergaderingen.
Voor de gendergerelateerde problematieken maakt Pieter deel uit van het gespecialiseerde Gendernetwerk Antwerpen.

Therapie

Therapie bestaat zowel uit ondersteuning door middel van gesprekken als eventueel het opstarten en opvolgen van medicatie. Videoconsultaties zijn steeds mogelijk voor wie dit wenst.

Tarief & terugbetaling

Pieter werkt volgens de geldende RIZIV-tarieven en is volledig geconventioneerd. Sinds januari 2022 is het toegelaten om enkel het remgeld (het bedrag dat de mutualiteit niet terugbetaalt) aan te rekenen. De rest wordt rechtstreeks gefactureerd aan de mutualiteit.

Partnerpraktijken

Ontdek de partnerpraktijken waar we mee samenwerken om de beste zorg te kunnen verlenen.

Nieuws & artikels

Ontdek het laatste nieuws en ontwikkelingen uit de sector om altijd op de hoogte te blijven.

No Content Available

Ontdek meer over ons

Wil je meer te weten komen over ons en onze manier van werken?

Belangrijk vooraleer u contact opneemt.

Het is momenteel niet mogelijk voor nieuwe patiënten om een afspraak te maken.

Bestaande patiënten kunnen via Doctena een afspraak maken. Online consultaties worden gehouden op Whereby.